måndag 26 oktober 2009

Bloggen "Livet som e-utvecklare" gör en paus eftersom min anstälning som e-utvecklare är avslutad.
Jag tar med mig sju års erfarenheter av spännande och utvecklande uppdrag inom Förskola Fritid och Skola i Nacka!
Mitt nya tjänst; verksamhets- och ledarskpas utvecklingskonsult utför jag fortfarande inom Nacka kommun, verksamhetsområde Nacka partner.
Vill du komma i kontakt med mig fungarar alltså samtliga kontaktuppgifter fortfarande! Varma hälsningar Kerstin Lindfors

måndag 22 juni 2009

Förkoleportal

SkolportalN
implementeras för fullt i kommunala skolor i Nacka just nu.
Frågan har väckts av skolledare som även är chefer för förskola - de vill nå alla medarbetare med samma möjligheter.
Därför sattes det ihop en projektgrupp med så stor bredd som möjligt för att inventera och ringa in förskolans behov.
För visst har förskolan behov! Tydligast är den interna kommunikationen som stärks av en gemensam yta att föra den på det andra stora behovet år att möta föräldrar via en protal som komplement till det fysiska mötet.
Nu går arbetet vidare med att skapa ett nytt projekt som syftar till att få fram en portal på lång sikt till förkolan.
Nyfiken på hela förstudiens rapport?
Varsågod (utan den fina formateringen) :-)/K

söndag 31 maj 2009

tisdag 26 maj 2009

Wordle


Ord i Moln
Får mig att se sammanhangen på nytt sätt!
Förstå vikten av det som skrivs många gånger presentera ett sammanhang på ett nytt vis.
Wordle Inspirerande och kul! :-)/K

onsdag 20 maj 2009

Följ Fratidens lärande konferensen

En dag kvar av två på konferensen! Ser fram emot idémarknaden! Vi har maxat 4 rum med pedagoger som är laddade för att dela med sig av sina idéer!
Gårdagens e-strategipass har dokumenterats av besökarna läs vidare i Joachim Thornström blogg han var med på e-strategi arbetsmötet!
Följ vad som skrivs på twitter(du måste ha ett Twitterkonto) om Framtidens lärande här:>>
Inom jort lägger vi e-utecklare upp filmerna från idémarknaden på vår hemsida!
Nu helg :-)/K

måndag 18 maj 2009

E-strategi i Nacka kommun -Vad händer i klassrummen?

Nu timmarna innan Framtidens lärande slår upp dörren filar jag på mitt uppdrag som moderator för arbetsmötet jag ska leda " E-strategi i Nacka kommun -Vad händer i klassrummen?"
Ska bli spännande att möta övriga 499 deltagarna på konferensen, mingla / lyssna / reflektera över vad som faktiskt är lärande i framtiden.
:-)/K

tisdag 12 maj 2009

e-utvecklare bjuder in till utveckling

Den här veckan erbjuder vi e-utvecklarna i Nacka två spännande föreläsningseftermiddagar för våra medarbetare pedagogerna och deras chefer.
Idag tisdag är vi i Factory Nacka strand med temat "Säker på nätet".
Per Lannerö , Metamatrix föreläser och bjuder in till diskussion om möjligheter och risker med sociala nätverks sajter.Därefter tipsar organisationen "Friends" om praktiska övningar med elever!

På torsdag bjuder vi in till workshop om "Förändringsstrategier" med Tony Lanz från Atea:

Många upplever idag svårigheter med stora förändringar som följd när moderna verktyg införs i skolorna såsom skolportalen och 1:1 hos oss i Nacka.
Vid införandet av nya system och teknisk utrustning och nya arbetssätt behöver detta förankras väl hos medarbetarna.
Fokus, behöver läggas på medarbetarna, förankringen hos dem, deras förväntningar och deras känslor kring förändringen, det är ju trots allt de som avgör om det blir en lyckad förändring.
Syftet med denna workshop är att ni skall få verktyg att genomföra förändringen på bästa möjliga sätt. Vi skall diskutera hur man kommunicerar effektivt, vad som är den enskilt största faktorn bakom lyckade förändringar och slutligen vanliga fallgropar.
Inte anmäld? Finns plats kvar! Klicka här>> :-)K