tisdag 12 maj 2009

e-utvecklare bjuder in till utveckling

Den här veckan erbjuder vi e-utvecklarna i Nacka två spännande föreläsningseftermiddagar för våra medarbetare pedagogerna och deras chefer.
Idag tisdag är vi i Factory Nacka strand med temat "Säker på nätet".
Per Lannerö , Metamatrix föreläser och bjuder in till diskussion om möjligheter och risker med sociala nätverks sajter.Därefter tipsar organisationen "Friends" om praktiska övningar med elever!

På torsdag bjuder vi in till workshop om "Förändringsstrategier" med Tony Lanz från Atea:

Många upplever idag svårigheter med stora förändringar som följd när moderna verktyg införs i skolorna såsom skolportalen och 1:1 hos oss i Nacka.
Vid införandet av nya system och teknisk utrustning och nya arbetssätt behöver detta förankras väl hos medarbetarna.
Fokus, behöver läggas på medarbetarna, förankringen hos dem, deras förväntningar och deras känslor kring förändringen, det är ju trots allt de som avgör om det blir en lyckad förändring.
Syftet med denna workshop är att ni skall få verktyg att genomföra förändringen på bästa möjliga sätt. Vi skall diskutera hur man kommunicerar effektivt, vad som är den enskilt största faktorn bakom lyckade förändringar och slutligen vanliga fallgropar.
Inte anmäld? Finns plats kvar! Klicka här>> :-)K

Inga kommentarer: